Ya mfeni

+

Temu̲ da t'ot'e 'nar iMovie cuadro jar cuadro

¿Temu̲ ar tsita jar tsita?

Nuna gehna 'nar característica utilizada jar industria ya nt'ot'e comunicación ho bí coloca 'nar clip vídeo pa cubrir nga̲tho ar pantalla Mente mbi xkagentho ar pa ga pantalla 'nar mäs t'olo jar pantalla nt'o̲t'e específica.

Ar tsita iMovie makwäni ja ar cuadro ge 'nar característica nä'ä bí permite da t'ot'e 'nar t'olo ventana maxo̲ts'e gi ventana ar video, es decir, 'nar clip vídeo da reproduce ja 'nar t'olo ventana maxo̲ts'e ma'na ar clip vídeo. Aplicado ga̲tho ja ya vídeos efectos hontho. Pe utilizar xí técnica pa seguimiento ar hñä ar narrador ya escenas ja ar video principal wa Honja Ts'ut'ubi nu'bu "Noticias" ho 'nar t'olo ventana gi 'ñudi ya eventos actuales komongu ar estudio narra ma 'ra ya noticias.

Pa habilitar cuadro ntsoni tsita jar iMovie, gi clic jar menú "iMovie" jár ts'ät'i mäs xi ngu izquierda ar pantalla

How to create an iMovie Picture in Picture

Xi hño da ja da xi seleccionada jar opción "Mostrar bo̲jä nu'u̲ avanzadas"

How to create an iMovie Picture in Picture

'Nar xe̲ni 1, Temu̲ gi 'yo̲t'e ar tsita iMovie makwäni ar tsita jar Mac

Pa ga pe̲ts'i 'nar tsita iMovie makwäni ar tsita jar Mac mahyoni da seguir nuna ar guía

 • Lanzamiento iMovie

How to create an iMovie Picture in Picture

 • Nu'i gí t'ot'e activar función bo̲jä nu'u̲ avanzadas o̲t'e clic Preferencias jar nt'ot'e hontho gem'bu̲ golpeó da general nt'ot'e hontho ja ar ventana resultante 'yot'e clic jar hmä "Mostrar bo̲jä nu'u̲ avanzadas"

How to create an iMovie Picture in Picture

 • Busque ya archivos da t'ot'e pa zu̲di ne mpa̲ti ar tamaño nuya

How to create an iMovie Picture in Picture

 • Seleccione video da japu'befi ya
 • Ja ar navegador evento, seleccione ar vídeo nä'ä gi utilizar
 • Arrastrar ar vídeo da biblioteca 'yot'e

How to create an iMovie Picture in Picture

 • Ja ar cuadro Seleccione ja ar cuadro ar opción emergente resultante

How to create an iMovie Picture in Picture

 • Mpa̲ti ar tamaño ar video
 • 'Yot'e doble clic jar ar tsita clip tsita pa da aparezca ne menú
 • Seleccione Ajustes clip pa adaptar ar ja yá preferencias ventana inspector

How to create an iMovie Picture in Picture

 • Ge'ä ga̲tho!

'Nar xe̲ni 2: Temu̲ o̲t'e 'nar cuadro iMovie makwäni ar tsita jar iPhone yá iPad

 • Lanzamiento iMovie ja ar iPad

How to create an iMovie Picture in Picture

 • 'Yot'e clic jar ar 'me̲'ä ir (nä'ä) jar xeni inferior ar pantalla pa agregar clips +
 • Seleccione ar video ma utilizar
 • Ya botones ar recubrimiento localizados ar xeni inferior ar tsita (xta ndunthe opciones komongu ar mover, redimensionar ne zoom)

How to create an iMovie Picture in Picture

 • Pa ajustar ya propiedades, seleccione ár 'ñu pa ne aplique ar 'ra'yo je̲ya ntsoni

'Nar xeni 3: Muestras populares ar Top 3 cuadro iMovie jar efectos tsita, ar internet

1 tsita:

How to create an iMovie Picture in Picture

https://support.Apple.com/kb/PH2243?locale=en_US & viewlocale = en_US

'Nar clip ar tsita ge 'nar clip vídeo nä'ä mi reproduce ja 'nar t'olo ventana maxo̲ts'e ma'na ar clip vídeo.

2 Ts'ut'ubi:

https://support.Apple.com/kb/PH2242?locale=en_US & viewlocale = en_US

'Nar clip Ts'ut'ubi ge 'nar clip vídeo nä'ä da inserta jar ma'na clip relacionado pa mostrar yoho ya xe̲ni 'na'ño Honto 'nar evento. Yoho ya clips 'ñeni secuencialmente ar clip original "corta" ja ma clip ar adicional ne 'me̲fa ba pengi entrada ar clip original.

3 pantalla xí ne pantalla k'angi:

How to create an iMovie Picture in Picture

https://support.Apple.com/kb/PH2245?locale=en_US & viewlocale = en_US

Pe grabar vídeo hñandu̲hu̲ 'nar telón ts'o̲e xí wa k'angi ne gem'bu̲ "tu̲ki ar" ar tema ne hoki bí ma'na ar clip vídeo jar.

Mañä