Ya mfeni

+

Tema añadir efectos nzu̲nt'i jar iMovie

Nza̲tho'i nzu̲nt'i neki ar derecha pa ir video to da vídeo ár vivo. iMovie ofrece 'nar serie efectos nzu̲nt'i pa da t'uni ir 'be̲fi ne ya clips vídeo. Ko ya efectos nzu̲nt'i iMovie, pe Agregar njohya ja ir vídeos ne añadir efectos nzu̲nt'i jar iMovie xí na sencillo.

Thogi 1. Abra ár 'be̲fi iMovie.

Nu'bu̲ hingi gí 'ñehe 'nar 'be̲fi, 'bu̲i ja ma archivo nt'ot'e hontho 'ra'yo 'be̲fi. Nu'bu̲ hingi xi agregado videos navegador evento iMovie, carga vídeos ja ma archivo nt'ot'e hontho Importar nt'ot'e hontho películas wa vídeos ar importar iMovie videocámara ar conecta ir Mac.

Bi thogi 2. Seleccione 'nar ntsoni nzu̲nt'i

'Yot'e clic ja ar botón pa abrir ventana 'me̲i ne efectos nzu̲nt'i 'me̲i ne efectos sonoros. Nuwa dar tsa̲ ga 'nar montón efectos ar nzu̲ni tsa̲ da utilizar. Nu'i gí to da 'ñets'i entre ar efectos ya nzu̲nt'i iMovie ne efectos nzu̲nt'i iLife. 'Yot'e clic jar botón play ja ar izquierda pa 'mu̲ise̲ 'na nzu̲nt'i. Jar hwähi ar nthoni, pe 'yot'i thuuhu ntsoni nzu̲nt'i pa averiguar rápidamente.

Da 'ñets'i ar gí ho ne arrastrar nä'ä asta ar video clip jar 'be̲fi ho gi da nzu̲nt'i pa 'bu̲i. Gem'bu̲ ar nzu̲nt'i aparecerán jar verde debajo de 'nar clip vídeo. Tsa̲ da arrastrar ar control deslizante pa mpa̲ti ar longitud ya efectos nzu̲nt'i.

Bi thogi 3. Ajustar ntsoni nzu̲nt'i

'Yot'e doble clic jar clip ya nzu̲nt'i ne bí abrirá ar ventana ar Inspector. Nu'i gí tsa̲ da ajustar ar duración clip nzu̲nt'i manualmente ne configurar efectos audio. Pestaña "Audio" pa tingigi mbo mäs 'befi personalización ar golpe.

'Nehe tsa̲ da agregar 'me̲i ts'o̲e da iMovie pa añadir mäs sabor ne añadir efectos vídeo ma iMovie videos.

apply imovie sound effects

Mañä