Ya mfeni

+

Pe nä'ä ge pädi xi hño. Ngetho

Ar peligroso. Ngetho

XÍ RECIENTE

26% hä 74% HINDI

¿Pe̲ts'i ya compraron 'nar iPhone 6s (Plus)?

Gi 'nar nt'ets'i 1950 paticipated
38% hä 62% HINDI

¿Ár cartera wa ár teléfono móvil, nä'ä gí perdió 'naxtu̲i?

Gi 'nar nt'ets'i 2608 paticipated
40% hä 60% HINDI

¿Temu̲ gi importa nä'ä nu'bu̲ gí perdió ár teléfono, teléfono wa datos ar teléfono?

Gi 'nar nt'ets'i 3292 paticipated
Mañä o