Ya mfeni

+

32 trucos útiles nä'ä da xi utilizar jar ir iPhone yá iPad

'Nar usuario ya iPhone ne ya iPad da ga pädi da proceso descubrir ga̲tho ya trucos útiles nä'ä da xi ga OT'UJE jar nuna ar dispositivo to tardar ya'bu̲ 'nar período ya pa. Pa simplificar nuna proceso, tsa da lei nuya 32 trucos:

1 acceder ar calculadora científica

Pa da calculadora ar científica, t'ot'e uni vuelta hä nu'bu ya nani.

Mañä